เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ (Believe in Human Potential)

ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าคนเรามีความเป็นพุทธะหรือศักยภาพแห่งการตื่นรู้อยู่ภายใน เช่นเดียวกับนักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมที่เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพแห่งการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ (actualizing tendency)

ผมเองก็เชื่อเช่นนั้นจากการที่ได้ทำงานด้านจิตวิทยา ผมเชื่อว่าคนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองไปทางสร้างสรรค์ และดีงามตามวิถีเฉพาะตนได้ ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นใคร หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด

ผมคิดว่าหากผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาปราศจากความเชื่อเช่นนี้แล้ว ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะทำงานด้านนี้ไปเพื่ออะไร

ถ้าเราไม่เชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความจริงแท้ตามวิถีของตนได้ วิชาชีพนักจิตวิทยาจะมีความหมายอันใด

ศักยภาพแห่งการพัฒนาตนเองของมนุษย์เปรียบดังเมล็ดพืชที่รอคอยเหตุและปัจจัยที่พอเหมาะเพื่อจะเติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ บางเมล็ดอาจจะงอกง่าย บางเมล็ดอาจจะงอกยาก

แต่อย่างไรเสีย เมล็ดพืชทุกเมล็ดก็คือผลผลิตของต้นไม้ใหญ่ และสืบทอดจิตวิญญาณของต้นไม้ที่แฝงอยู่ในนั้น

เพียงแค่รอคอยวันเวลาที่จะงอกงาม

แม้ว่าหลายครั้งผมต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่สั่นคลอนความเชื่อดังกล่าวของตนเอง ในฐานะนักจิตวิทยาที่ทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยา ผมพบว่าสำหรับบางคนแล้ว ผมยังมองไม่เห็นหนทางที่พวกเขาจะเติบโตได้เลยจริงๆ ผมมองเห็นพวกเขากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และนำพาชีวิตของตนเองไปสู่ความเสื่อม

หลายครั้งที่ผมอยากทำตัวเป็นผู้รู้หรือผู้บงการ เข้าไปก้าวก่าย ชี้แนะ นำทางชีวิตของพวกเขา

แต่สุดท้ายผมก็ต้องยับยั้งตัวเองเอาไว้ และถามตัวเองดังๆ ว่าผมมีสิทธิอะไร

การที่ผมมองไม่เห็นหนทางที่พวกเขาจะเติบโต ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ตรงไหนเลยว่าพวกเขาไม่มีศักยภาพแห่งการพัฒนาตนเอง ผมมีสิทธิอะไรที่จะไปตัดสินชีวิตของพวกเขา

สิ่งที่ผมควรทำคือ การเชื่อมั่นในตัวของพวกเขา และทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวันเวลาที่จะค่อยๆ เปิดเผยแง่มุมอันลี้ลับของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในของคนเราออกมา

ทุกครั้งที่ได้ทำงานด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม หรืองานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ต่างทำให้ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวันเวลาที่ผมเดินทางอยู่บนถนนสายนี้

ผมให้คำมั่นกับตนเองไว้ว่า ผมจะทำงานด้านนี้ต่อไป…

ตราบใดที่ผมยังเชื่อมั่นในศักยภาพแห่งการพัฒนาตนเองของมนุษย์

28 พฤศจิกายน 2553

โฆษณา