เอดส์เป็นเรื่องของเราทุกคน

โรคเอดส์อาจเป็นโรคที่ฟังดูคุ้นหู คนไทยได้ยินชื่อโรคนี้มานาน นับตั้งแต่วันแรกที่เราพบผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทย ก็เป็นเวลาเกือบ 30 ปีมาแล้ว

ปัจจุบันมีคนไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีสะสมกว่า 1 ล้านคน และครึ่งหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักคิดว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตน โดยมองว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องของคนบางกลุ่มเท่านั้น

แต่ที่จริงแล้ว โรคเอดส์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด

ก่อนหน้านี้การแพร่ระบาดของโรคเอดส์พบในกลุ่มชายรักชาย ผู้ใช้ยาเสพติด และผู้ขายบริการทางเพศเป็นหลัก แต่ในเวลาต่อมาแนวโน้มการพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มอื่นมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลทางระบาดวิทยาของประเทศไทย พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในทุกเพศ ทุกวัย และหลากหลายสาขาอาชีพ

กลุ่มที่มีแนวโน้มของความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นก็คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีอัตราการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น และมีการเปลี่ยนคู่นอนอย่างรวดเร็ว

โรคเอดส์เป็นเรื่องใกล้ตัวเนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้โรคเอดส์จึงเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องทำความเข้าใจโรคนี้อย่างแท้จริง เพื่อร่วมมือกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และจัดการกับปัญหาโรคเอดส์ของประเทศไทยตามกำลังที่เรามี

โดยเริ่มต้นจากการยอมรับว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องของเราทุกคน

โฆษณา