แนะนำวารสารบ้านมกรา

วารสารบ้านมกรา

วารสารสำหรับชุมชนจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่้วไปที่สนใจจิตวิทยาการปรึกษา

ออกฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2553) แล้ว

ลองเข้าไปดูกันนะครับ

http://baanmakara.wordpress.com/

โฆษณา