คุณค่าของการทำงานที่ประเมินค่าไม่ได้ (Invaluable Work)

รอยยิ้มอาจเป็นรูปธรรมประการหนึ่งที่แสดงถึงภาวะแห่งความสุขของมนุษย์ ในขณะที่คนเราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุข รอยยิ้มก็พลันเกิดขึ้นโดยมิต้องอาศัยความพยายาม

หากจะชี้วัดเป็นจำนวนเงิน รอยยิ้มของคนเรามีมูลค่าเท่าใด?

ผมเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจ จากการทบทวนถึงรอยยิ้มของผู้คน บ้างเป็นผู้มาปรึกษา บ้างเป็นผู้มาเข้าร่วมการอบรม ที่ผมได้สัมผัสจากการทำงานในฐานะนักจิตวิทยา

แน่นอน คำตอบก็คือ ไม่สามารถชี้วัดได้ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ที่สำคัญกว่าก็คือ มันชวนให้ผมตระหนักชัดๆ ว่า อย่านำคุณค่าจากการทำงานของเราไปชี้วัดเป็นมูลค่า

เพราะดูเหมือนคำว่า “คุณค่า” กับ “มูลค่า” จะมีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และคุณค่าของงานไม่ได้แปรผันไปตามมูลค่าของงานแต่อย่างใด

ผมเชื่อว่างานด้านจิตวิทยาอาจไม่ได้ทำให้เรามีรายได้มากนัก เราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทอง เราอาจจะไม่้ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในวิชาชีพด้านการเยียวยาเฉกเช่นแพทย์หรือพยาบาล แต่คุณค่าในวิชาชีพจิตวิทยาของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ และเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใคร

แน่นอนว่า ในหลายกรณี ผลที่เกิดขึ้นจากงานด้านจิตวิทยายากที่จะชี้วัดเป็นตัวเลข ยากที่จะประเมินผลเป็นรูปธรรม แต่ความสุข ความทุกข์ ความดีใจ ความผิดหวัง มีสิ่งใดที่ชี้วัดได้ชัดเจนเท่ากับหัวใจงั้นหรือ?

เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้เป็นข้อโต้แย้งทางทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลกันต่อไป

สิ่งที่เราพึงทำก็คือ ทำงานของเราไป หากเราเชื่อว่ามันมีคุณค่า

ผมเคยบอกกับหลายคนว่า “หากผมคาดหวังความร่ำรวย ผมจะเลิกทำงานด้านนี้” และผมก็ใช้ประโยคดังกล่าวในการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอๆ

หากผมต้องการร่ำรวย ผมคงต้องคิดหาหนทางที่จะสร้างงานเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น แต่ผมเชื่อว่างานด้านจิตวิทยา ไม่สามารถเอามูลค่าทางจำนวนเงินเป็นที่ตั้งได้ เพราะงานของผมเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตนเองที่มีต่อผู้คน โดยมีจิตใจทีปรารถนาดีเป็นพื้นฐาน

หากนำมูลค่ามานำหน้าคุณค่าของความสัมพันธ์เสียแล้ว เราจะทำงานด้านนี้ได้อย่างไร

มูลค่าทางจำนวนเงินเป็นผลพลอยได้ที่มาทีหลังคุณค่าของงาน

รอยยิ้มของผู้มารับบริการอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แต่มันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีคุณค่ามากขึ้น ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่สร้างคุณประโยชน์ทางจิตใจให้กับเพื่้อนมนุษย์ด้วยกัน

22 พฤศจิกายน 2553

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s