มนุษย์ทุกคนล้วนมองโลกในแง่ดี?

งานวิจัยชิ้นหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ระบุว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นลักษณะนิสัยพื้นฐานของมนุษย์ที่มีความเป็นสากล กล่าวคือทุกชนชาติล้วนมีลักษณะนิสัยเช่นนี้เหมือนกันหมด

แล้วการมองโลกในแง่ดี หรือในภาษาอังกฤษว่า “optimism” คืออะไรกันล่ะ

ใน The American Heritage: Dictionary of the English Language (2000) ระบุว่า การมองโลกในแง่ดีคือ การมีแนวโน้มที่จะคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแง่มุมที่มีความหวังที่สุดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

[optimism (n.): A tendency to expect the best possible outcome or dwell on the most hopeful aspects of a situation: “There is a touch of optimism in every worry about one’s own moral cleanliness” (Victoria Ocampo).]

การมองโลกในแง่ดีมีสิ่งที่ควบคู่กันมาก็คือ “ความคาดหวัง” เมื่อเรามองโลกในแง่ดี หมายความว่า เราคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆ หรือผลลัพธ์ทางบวกเกิดขึ้นในชีวิตของเราในอนาคต

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 150,000 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก ได้ผลลัพธ์ยืนยันว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นปรากฏการณ์ที่มีความเป็นสากล กลุ่มตัวอย่าง 95 เปอร์เซ็นต์คาดหวังว่าชีวิตของพวกเขาในอีก 5 ปีข้างหน้าจะดีขึ้นกว่า 5 ปีที่ผ่านมา

ผู้วิจัยกล่าวว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการกับความยากลำบากและความไม่แน่นอนของชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน แม้ว่ามันจะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่มีอะไรรับรองว่ามันจะช่วยป้องกันคนเราจากปัญหาที่พวกเขาเผชิญ

แน่นอน ความคาดหวัง เป็นทั้งคุณประโยชน์และโทษในตัวมันเอง เมื่อเราคาดหวังถึงสิ่งดีงามในชีวิตในอนาคต เราอาจจะมีกำลังใจในการต่อสู้และเผชิญกับความยากลำบากในปัจจุบัน แต่ใครเล่าจะรับรองว่าชีวิตในอนาคตจะงดงามเหมือนดังที่หวัง เมื่อเราคาดหวัง ผลลัพธ์ย่อมมีทั้งความสมหวังและความผิดหวัง ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลลัพธ์ หากคือการรับมือกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ที่จริงแล้ว การมองโลกในแง่ดีอาจไม่ได้มีความหมายอะไรเลยหากเรามัวแต่นั่งฝันและเฝ้ารออนาคตที่ดีงามโดยที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรอย่างแท้จริง

ท่านพุทธทาสเคยบอกว่า “อย่ามีชีวิตด้วยความคาดหวัง ให้มีชีวิตด้วยสติปัญญา”

ความหมายที่แท้จริงของการมองโลกในแง่ดีคือ การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตอย่างเหมาะสม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ขอให้เราต้อนรับมันด้วยรอยยิ้มและสติปัญญา

หมายเหตุ

ข้อมูลจากบทความ But being optimistic is a universal human trait, survey shows ใน The Sydney Morning Harold

Advertisements

3 thoughts on “มนุษย์ทุกคนล้วนมองโลกในแง่ดี?

  1. “อย่ามีชีวิตด้วยความคาดหวัง ให้มีชีวิตด้วยสติปัญญา”

    เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ

    ปล. คุณพี่สบายดีนะคะ ?

    …ไม่ได้เข้ามาตั้งนาน 😉

    • ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกครับ โดนไข้หวัดเล่นงาน แต่ใกล้หายแล้วล่ะครับ ยังไออยู่นิดหน่อย ไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับ

  2. เห็นด้วยเช่นกันคะ บางทีมองโลกดีเกินไปจนลืมความเป็นจริง ใช่ว่ามันจะเกิดผลดีกับตัวเราซะเมื่อไหร่ ความเห็นของตัวเองคือ มองตามความเป็นจริงไม่ต่อเติมเสริมแต่ง หรือหลอกตัวเอง เข้าใจสภาพของเหตุการณ์พฤติกรรมเราและสิ่งรอบตัวที่เป็นองค์ประกอบด้วย และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบของตัวเอง อาจจะช่วยตัวเองได้มากถ้าเหตุการณ์นั้นๆไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังไว้ อยากเรียนให้จบเร็วๆจังจะได้รู้อะไรเยอะๆ ^^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s