รู้หรือไม่ นักจิตวิทยาก็จ่ายยาได้

ก่อนหน้านี้ การจ่ายยาทางจิตเวชให้กับผู้ป่วยเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์เท่านั้น จนกระทั่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1995 ดร.จอห์น เซ็กตอน* (John Sexton) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาที่ชื่อว่า Psychopharmacology Demonstration Project (PDP) ของกระทรวงกลาโหมสำหรับเป็นนักจิตวิทยาทางการทหารก็กลายเป็นนักจิตวิทยาคนแรกของอเมริกา (หรือของโลก?) ที่ได้รับสิทธินี้ ซึ่งถือเป็นหลักไมล์ที่สำคัญหลักหนึ่งของแวดวงวิชาชีพจิตวิทยา นอกจาก ดร.เซ็กตอนแล้ว ก็ยังมีนักจิตวิทยาอีก 9 คนที่ผ่านหลักสูตรรุ่นแรก ผลการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้ได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพและไม่พบความผิดพลาดในการจ่ายยา ในปัจจุบันหลักสูตร PDP ยังคงฝึกอบรมนักจิตวิทยาอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานทางการทหาร

รูป: จอห์น เซ็กตอน

อย่างไรก็ตาม หลักสูตร PDP อนุญาตให้นักจิตวิทยาที่ผ่านการอบรมปฏิบัติงานและจ่ายยาในหน่วยงานของทหารเท่านั้น ส่วนใบอนุญาตทางวิชาชีพทางการจ่ายยาเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2002 ที่รัฐนิวเม็กซิโก ที่นี่เป็นรัฐแรกของอเมริกาที่ผ่านกฎหมายอนุญาตให้นักจิตวิทยาที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านนี้สามารถจ่ายยาได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐนี้มีจิตแพทย์ไม่เพียงพอต่อการบริการ โดยนักจิตวิทยาที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตในการจ่ายยาต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ ผ่านการเรียนในห้องเรียน 450 ชั่วโมง โดยเรียนวิชา อาทิ psychopharmacology, neuroanatomy, neurophysiology, clinical pharmacology, pharmacology, pathophysiology, pharmacotherapeutics, pharmacoepidemiology (ขอทับศัพท์นะครับ อาจจะเข้าใจง่ายกว่า) รวมถึงการตรวจวินิจฉัยทางร่างกายและการทำแล็บ นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตยังต้องฝึกปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของแพทย์ 400 ชั่วโมงและดูแลผู้ป่วย 100 คน รวมถึงผ่านการสอบเพื่อรับเอกสารรับรองในระดับชาติ นอกจากรัฐนิวเม็กซิโกแล้ว ยังมีอีกหลายรัฐที่เตรียมนำกฎหมายดังกล่าวนี้มาใช้ นอกจากนี้ ก่อนหน้ารัฐนิวเม็กซิโกไม่กี่ปี (ปี 1998) เกาะกวม เกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกก็อนุญาตให้นักจิตวิทยาสามาถจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้เช่นกัน

แม้ว่านักจิตวิทยาจะสามารถการจ่ายยาได้ หน้าที่หลักของพวกเขาก็ยังคงเป็นการทำจิตบำบัดอยู่ดี ดร.เซ็กตอน กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจ “ผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจส่วนใหญ่สามารถได้รับการรักษาโดยปราศจากการใช้ยาทางจิตเวช… หากผู้ป่วยไม่ได้มีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรง ผมจะใช้การบำบัดด้วยการพูดคุยและจากนั้นจึงค่อยใช้ยาหากจำเป็น นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันกับที่จิตแพทย์มักปฏิบัติ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่กลับออกไปด้วยใบสั่งยา น้อยรายที่จะได้รับการรักษาด้วยการทำจิตบำบัด”

ข้อมูลจาก

High marks for psychologists who prescribe โดย Lisa Rabasca

New Mexico Governor Signs Landmark Law on Prescription Privileges for Psychologist โดย APA Practice

Psychology’s first prescribers โดย Melissa Dittmann

หมา่ยเหตุ

หาก search ใน google จะพบว่า John Sexton นอกจากจะเป็นชื่อของนักจิตวิทยาแล้ว ยังเป็นชื่อของอธิการบดีคนที่ 15 ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค และเป็นชื่อของช่างภาพชื่อดังอีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s