การทดลองเกี่ยวกับการเชื่อฟังของมิลแกรม (Milgram’s obedience experiment)

สแตนลีย์ มิลแกรม (Stanley Milgram) (1933 – 1984) นักจิตวิทยาการทดลองชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ทำชุดการทดลองเกี่ยวกับการคล้อยตาม (conformity) และการเชื่อฟัง (obedience) ผู้มีอำนาจ. ในการทดลองเหล่านี้ มิลแกรมคัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งเป็นประชาชนทั่วๆ ไป ผ่านโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ โดยเสนอเงินให้ 4 ดอลลาร์ สำหรับการเข้าร่วม “การศึกษาเกี่ยวกับความจำ” เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง. เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองมาถึงห้องทดลอง พวกเขาได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาท “ผู้สอน” (teacher) และได้รับคำสั่งให้อ่านชุดของคำศัพท์ที่จับคู่กันให้แก่ผู้เข้าร่วมการทดลองอีกกลุ่มหนึ่ง หรือเรียกว่า “ผู้เรียน” (learner). จากนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นผู้สอนจะทดสอบความสามารถในการระลึกคู่ของคำศัพท์ของผู้เรียนโดยการอ่านคำแรกของคำศัพท์แต่ละคู่ (และให้ผู้เรียนตอบคู่ของคำศัพท์ที่ผู้สอนอ่าน – ผู้แปล). เมื่อใดก็ตามที่ผู้เรียนตอบผิด ผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นผู้สอนจะได้รับคำสั่งจากผู้ทดลองให้ลงโทษโดยการช็อคไฟฟ้า. คำสั่งนี้นี่เอง (ที่ถูกสั่งการจากผู้มีอำนาจในการดำเนินการให้เกิดความเจ็บปวดแก่มนุษย์) ที่เป็นหัวใจของการถกเถียง.

ภาพจำลองการทดลองของมิลแกรม

 

ผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นผู้สอนเฝ้าดูผู้เรียนถูกยึดไว้กับเก้าอี้และต่ออิเล็กโทรดเข้าที่ข้อมือของผู้เรียน. จากนั้นผู้สอนได้รับการสนับสนุนจากผู้ทดลองให้ดำเนินการช็อคไฟฟ้า*. มิลแกรมพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นผู้สอนจำนวน 65 เปอร์เซ็นต์จะทำตามคำสั่ง แม้ว่าจะได้ยินคำอ้อนวอนและเสียงกรีดร้องของผู้เรียน และสรุปได้ว่าคนส่วนใหญ่จะทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจนานตราบเท่าที่พวกเขาพิจารณาว่าอำนาจนั้นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม. นักจิตวิทยาจำนวนมากและคนอื่นๆ ตั้งคำถามกับจริยธรรมของการทำการทดลองเช่นนี้ ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับการสนับสนุนให้ลงโทษผู้อื่นให้เจ็บปวด** ในนามของการทดลองทางวิทยาศาสตร์. มุมมองอื่นๆ ในการถกเถียงเกี่ยวกับงานของมิลแกรมมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้ผลการทดลองเขาเกี่ยวกับอนาคตของสังคมและรูปแบบของอำนาจ.

———-

สมภพ แจ่มจันทร์
นักจิตวิทยาการปรึกษา
Knowing Mind

ถอดความจาก The Gale Encyclopedia of Psychology หน้า 428

หมายเหตุ

* ระดับความรุนแรงของไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากผู้เรียนตอบผิด เริ่มตั้งแต่ 15 โวลท์ ไปจนถึง 450 โวลท์

** “ผู้เรียน” ในการทดลองของมิลแกรมเป็นทีมงานของเขาเอง พวกเขาไม่ได้ถูกช็อคไฟฟ้าจริงๆ แต่เพียงแสดงอาการเจ็บปวดจากการถูกช็อคไฟฟ้าเท่านั้น

โฆษณา

One thought on “การทดลองเกี่ยวกับการเชื่อฟังของมิลแกรม (Milgram’s obedience experiment)

  1. หลังจากการทดลองของมิลแกรมเกือบ 50 ปี (มิลแกรมทำการทดลองในปี 1961) Jerry M. Burger ได้ทำการทดลองของมิลแกรมซ้ำอีกครั้ง ซึ่งได้ผลแตกต่างจากการทดลองของมิลแกรมในแง่ของระดับความรุนแรงของไฟฟ้าในการลงโทษ

    เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    http://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081219032645.htm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s