ที่มาของคำว่า “จิตวิทยา”

หลายคนอาจทราบว่าคำว่า “Psychology” มาจากภาษากรีกคำว่า “Psyche” (= mind, soul) + “Logos” (= study of) (นี่เป็นการสะกดแบบภาษาอังกฤษ ที่จริงภาษากรีกจะสะกดอีกอย่างหนึ่ง) ซึ่งแปลว่า “การศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ” แต่คำนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในรูปของภาษาลาตินคือ “Psychologia” ในศตวรรษที่ 16

ส่วนคำว่า “Psychology” ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นในปี 1683 โดยนาย Steven Blankaart เขาเป็นผู้แต่ง The Physical Dictionary: Wherein the terms of Anatomy นาย Blankaart อธิบายคำว่า “Psychology” ว่า “การรักษาทางจิตวิญญาณ” (treats of the soul)

หมายเหตุ: ต้นกำเนิดคำว่า “Psychologia” ซึ่งเป็นภาษาลาติน มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ว่าใครเป็นคนให้กำเนิดคำนี้เป็นคนแรก รายงานฉบับหนึ่งบอกว่าคนที่ใช้เป็นคนแรกชื่อนาย Marko Marulic ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองนะครับที่ http://psychclassics.yorku.ca/Krstic/marulic.htm

แหล่งข้อมูล
http://www.encyclopedia.com/doc/1O87-psychology.html

Advertisements

One thought on “ที่มาของคำว่า “จิตวิทยา”

  1. เรื่องเล่าน่าสนใจ เราเห็นว่า การที่มีคนสนใจข้อมูลด้านนี้อาจจะต้องผนวกร่วมกับกระบวนการกลุ่มด้วยนะ เรื่องการฝึกฝนโลกภายในอาจจะเป็นแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง เราจะรู้ได้เลยว่าการช่วยเหลือกันในเรื่องจิตวิทยาจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก เพราะอนาคตเราอาจจะต้องเผชิญกับอารมณ์ของห้วงทุกข์มากกว่านี้ ลองคิดดูสิว่าหากความเหงาเข้ามากล่ำกลายเรา ทุกคนอยากผลักใสความรู้สึกที่ไม่ต้องการนี้อะไรจะเกิดขึ้น

    ดีใจนะที่มีหลายฝ่ายสนใจ

    ุู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s